SEO-blog

SEO-blog van AfterImage Internet Marketing

 

In deze SEO-weblog vindt u nieuws en wetenswaardigheden over zoekmachine-optimalisatie, website-promotie en zoekmachine-marketing.

N.B.: sommige artikelen in deze blog zijn behoorlijk oud; ze hebben vooral "historische" waarde, en u moet er niet voetstoots vanuit gaan dat de informatie in deze artikelen nog juist of toepasselijk is... Neem daarom contact met ons op indien u advies op SEO-gebied nodig heeft!

 


SEO voor het MKB
Diverse MKB-bedrijven lijken nog onrealistische verwachtingen te hebben ten aanzien van de kosten en te verwachten resultaten van zoekmachine-optimalisatie.

Wat kost SEO, en wat doen zoekmachineoptimalisatie-bedrijven?
De sites van veel SEO-bedrijven bevatten nauwelijks informatie over de kosten van SEO of de precieze werkzaamheden die voor dat geld worden uitgevoerd...

Over no cure, no pay SEO en garanties bij zoekmachine-optimalisatie
Kunnen bij zoekmachineoptimalisatie garanties worden gegeven, en zo niet, hoe kunnen de risico's dan beter worden verdeeld tussen opdrachtgever en SEO-specialist?

Verstrekt Google steeds minder "SEO-informatie"?
Enkele recente ontwikkelingen wijzen er op dat de zoekmachine de laatste tijd weer wat minder informatie verstrekt die (vooral) nuttig is voor SEO-doeleinden.

Google: informatie is goed, maar .info niet?!
Hoe Google een dag lang een groot aantal .info-domeinen uit de index filterde...

Word-sjablonen en SEO-deskundigheid
Waarom zou een bedrijf een workshop zoekmachinemarketing aanprijzen met de mededeling dat het zelf goed scoort op de term "Word sjablonen"?!.

Startpagina over reputatiemanagement gelanceerd
Voor Startpagina heb ik recentelijk een nieuwe pagina over het onderwerp reputatiemanagement gemaakt.

Gebruikt UPC reputatiemanagement om fouten te verhullen?
UPC komt geregeld negatief in het nieuws i.v.m. technische en administratieve fouten. Het bedrijf lijkt echter gebruik te maken van reputatiemanagement, waardoor van de "ellende" weinig terug te vinden is in de zoekmachine-resultaten.

Startpagina over linkbait gelanceerd
Gezien het toenemende belang van link baiting heb ik voor Startpagina een nieuwe pagina over link bait gemaakt.

Links en linkbait in 2008
Waarom linkbait steeds belangrijker wordt, en hoe je link baiting-technieken effectief inzet om backlinks te verwerven.

Linkpopulariteit: van link building en linkruil ("link exchange") naar link renting en link baiting
Linkpopulariteit is voor zoekmachines een belangrijk hulpmiddel geworden bij het "ranken" van hun zoekresultaten. Dit artikel gaat in op een aantal vormen van "link building".

Trends en trefwoorden: over de nieuwe tool Google Trends
Nog geen week na mijn vorige stukje over trefwoorden introduceert Google een tool waarmee je onder andere kunt onderzoeken of meer gezocht wordt naar de enkel- of de meervoudsvorm van een trefwoord...

Trefwoorden: meervoud of enkelvoud?
Een van de vragen die je jezelf moest stellen bij het optimaliseren van een website, was altijd: moet je je vooral richten op de enkelvoudsvorm of de meervoudsvorm van een bepaald trefwoord? Recente wijzingingen bij Google lijken die vraag minder belangrijk te maken.

ODP-omschrijvingen in Google-resultaten
Eerder speculeerde ik al over het verband tussen opname in ODP en vindbaarheid bij Google. Jeroen van de Wiel schreef onlangs over het feit dat Google soms (weer) omschrijvingen uit de ODP-directory toont; hoe zit dat precies?!

Box Model Hack
Met behulp van CSS kunnen we pagina's met minder "ballast" maken, die beter scoren bij de zoekmachines, maar soms stuiten we daarbij op vervelende browser-bugs... Tantek Çeliks beroemde "Box Model Hack" biedt vaak uitkomst!

10 zoekmachineoptimalisatie-tips voor het MKB
Het belang van goede vindbaarheid in zoekmachines wordt steeds groter. Met de tips uit dit artikel en een beetje gezond verstand kunt u een fors deel van het optimalisatie-werk zelf doen.

Wat is klikfraude ("click fraud")?
Wie gebruik maakt van AdWords of andere Pay Per Click (PPC) netwerken, kan te maken krijgen met klikfraude. Wat verstaat men precies onder click fraud, en hoe ernstig is het probleem?

DMOZ/ODP en SEO, deel twee: "makelaar" versus "makelaars"
In een vervolgonderzoekje blijkt het verband tussen opname in ODP en vindbaarheid bij Google wat minder sterk bij de meervoudsvorm van de zoektermen uit onze vorige mini-case —en er is een ander in het oog springend verschil tussen beide cases.

Zoekmachinemarketing krijgt eigen startpagina
Jeroen van de Wiel, die Startpagina enige tijd geleden hielp met het verbeteren van de vindbaarheid in Google, is bezig met een nieuwe dochterpagina over het onderwerp zoekmachinemarketing —met een interessante aanpak.

DMOZ/ODP en SEO: de case van de makelaars
Een veelgestelde vraag is, welk effect opname in het Open Directory Project (ODP, of ook wel DMOZ) heeft op de vindbaarheid van sites in Google. We deden een mini-case, over het vinden van een makelaar in respectievelijk Den Haag en Amsterdam.

Overture gaat PCM-krantensites voorzien van betaalde links
Overture gaat op de sites van het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad en de Volkskrant (kranten die behoren tot het PCM-concern) betaalde links leveren volgens het "Content Match"-model; het bedrijf troeft daarmee concurrent Google met zijn AdWords af.


Neem voor meer informatie over de diensten die we op dit gebied kunnen leveren vrijblijvend contact met ons op.